https://www.youtube.com/watch?v=jzhdBl_avgc&

Disclaimer

Disclaimer

Website

Op de website van Dunas Zorg wordt zorg besteed aan een zo compleet, betrouwbaar en toegankelijk mogelijk aanbod van de informatie te waarborgen. Wij streven ernaar de site zo gebruikersvriendelijk mogelijk te houden. De site is dan ook voortdurend in ontwikkeling.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend en Dunas Zorg neemt geen verantwoordelijkheid voor de consequenties van het gebruik van de geboden informatie.

E-Mail

De informatie opgenomen in e-mailberichten kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Openbaarmaking, vermenigvuldiging en verstrekking van de informatie aan derden is niet toegestaan.

Indien u een e-mailbericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de afzender direct te informeren en het bericht, zonder te openen of te kopiëren, te verwijderen. Aan de inhoud van de e-mailberichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Wat doen wij

Dunas Zorg biedt begeleiding op maat aan iedereen met autisme, AD(H)D en hoog gevoeligheid of een vermoeden hiervan, agressie problemen, odd en obesitas.

In je eigen omgeving of indien nodig op andere locatie

Aansluiten op jouw wensen en behoeften

Persoonlijke gesprekken met de coach

Neem contact op!

CONTACT