https://www.youtube.com/watch?v=jzhdBl_avgc&

Over ons

Over ons

Onze visie
Dunas Zorg vindt het belangrijk dat een ieder naar tevredenheid kan leven. Dit is niet altijd eenvoudig als je kampt met een psychosociale en/of psychiatrische kwetsbaarheid.

Dunas Zorg is zich bewust dat sommige een lange weg hebben begaan, voordat zij zich aanmelden. Wij zijn er van overtuigd dat voor een ieder mogelijkheden zijn om weer grip op zijn of haar leven te krijgen. Daar zetten wij ons volledig voor in.

Onze missie
Als ervaren, allround en gediplomeerd begeleiders met SKJ-registratie bieden wij begeleiding aan iedereen met autisme, AD(H)D en hoog gevoeligheid of een vermoeden hiervan, agressie problemen, odd en obesitas.

De ondersteuning is systeemgericht, presentie gericht en herstelgericht. Op deze manier leert iemand weer regie te krijgen over zijn eigen leven. Samen wordt gekeken naar de krachten en mogelijkheden. Gespecialiseerde, ambulante begeleiding is de meest laagdrempelige manier van begeleiden. De begeleiding zal bij jou thuis plaats vinden. Indien nodig kan ook begeleiding op andere locaties, bijvoorbeeld op school- of werkomgeving worden verzorgt.

Begeleiding krijgen in de eigen omgeving is over het algemeen een veilige en vertrouwde vorm van ondersteuning. Wij begeleiden niet alleen de cliënten (van alle leeftijden!), maar wij ondersteunen ook ouders, broers en/of zussen, kinderen, partners en andere direct betrokkenen. Zij zijn vaak al langere tijd betrokken en zijn belangrijk voor de persoon.

Dunas Zorg is zich bewust dat sommige een lange weg hebben begaan.

Werkgebied

Het werkgebied Duin- & Bollenstreek betreft de volgende plaatsen: Gemeente Teylingen (Voorhout, Sassenheim & Warmond), Lisse, Lisserbroek, Katwijk, Rijnsburg, Noordwijk, Noordwijkerhout, Hillegom en De Zilk.

Staat uw woonplaats er niet bij, neem gerust contact op.

Over Dunas Zorg

Dunas Zorg is opgericht door twee ervaren begeleiders Stephan Werner en Miranda Postma. Beide hebben jaren lange ervaring binnen verschillende doelgroepen van de hulpverlening. Doordat zij zich hebben gespecialiseerd in autisme, ad(h)d, hoog gevoeligheid, agressie problematiek, odd en obesitas staan zij voor kwaliteit.

Dunas betekent Duinen in het Spaans. De duinen omvat ons werkgebied de Duin- & Bollenstreek. Dunas Zorg werkt vanuit de volgende benaderingen.

Systeemgerichte benadering
Een systeemgerichte benadering wil zeggen dat een ieder die betrokken is bij een persoon wordt betrokken in de coaching. Onder het systeem worden familiebanden verstaan, maar ook bijvoorbeeld relaties die zijn ontstaan naast de familiebanden, denk aan leraren, betrokken hulpverleners, e.d.

Presentiebenadering
De presentiebenadering gaat over het simpelweg er zijn voor de ander, zodat een vertrouwensrelatie wordt opgebouwd, de ander zich gezien en gehoord voelt en zich volwaardig mens voelt. Alleen al doordat er iemand is die je ziet als volwaardig mens, kan er beweging in de goede richting ontstaan. In de presentiebenadering wordt die beweging niet afgedwongen, de ander hoeft niet te veranderen. Door de ander onvoorwaardelijk te accepteren, ontstaat er ruimte aan wat zich niet laat maken of afdwingen.

Dunas Zorg benadert de persoon als volwaardig mens. Hierdoor zien ze hun eigen kracht weer en krijgen ze vertrouwen in de mogelijkheid om hun leven weer op een voor hen zinvolle manier in te vullen. Dat maakt ruimte voor wensen en verandering.

Herstelgerichte benadering
Bij de herstelgerichte benadering worden wensen, mogelijkheden en doelen samen met de cliënt systematisch geïnventariseerd en geëvalueerd. Bij deze benadering gaat het om maatwerk. Door het gesprek aan te gaan met een cliënt wordt duidelijk wat iemand als drijfveer ziet. Hoe de cliënt de draad weer probeert op te pakken en zijn/haar leven opnieuw inhoud en richting probeert te geven.
Herstellen betekent veeleer dat de persoon het eigen leven opnieuw vormgeeft waarbij de opgedane ervaringen verwerkt en geïntegreerd zijn.

Wat doen wij

Dunas Zorg biedt begeleiding op maat aan iedereen met autisme, AD(H)D en hoog gevoeligheid of een vermoeden hiervan, agressie problemen, odd en obesitas.

In je eigen omgeving of indien nodig op andere locatie

Aansluiten op jouw wensen en behoeften

Persoonlijke gesprekken met de coach

Vragen of meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op.

CONTACT