https://www.youtube.com/watch?v=jzhdBl_avgc&

Privacyverklaring

Dunas Zorg biedt begeleiding op maat aan iedereen met autisme, AD(H)D en hoog gevoeligheid of een vermoeden hiervan, agressie problemen, odd en obesitas.

Wanneer je je aanmeldt voor de diensten van Dunas Zorg, kunnen wij je vragen om persoonsgegevens te verstrekken. Er worden persoonsgegevens verwerkt van cliënten, naastbetrokkenen, medewerkers, stagiaires, vrijwilligers en bezoekers van deze website.

De persoonsgegevens van de bezoekers van de website verwerkt Dunas Zorg met zorgvuldigheid. Dit gebeurt in overeenstemming met de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.
Vragen eerst om toestemming om persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist
persoonsgegevens op jouw aanvraag inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Waar nodig hanteren wij de Meldcode Kindermishandel en Huiselijk Geweld. Dat geeft ons soms de mogelijkheid om zonder toestemming gegevens te delen met bijvoorbeeld Veilig Thuis. Dit zullen we altijd met je bespreken.
Onze website is voorzien van een SSL-certificaat, waardoor vertrouwelijke informatie versleuteld wordt verzonden en uw gegevens niet onderschept kunnen worden.

Over welke persoonsgegevens gaat het precies?

In het contactformulier op de website vragen wij om een naam, telefoonnummer en e- mailadres om contact op te kunnen nemen. Wij vragen waar iemand zich voor wil aanmelden, zodat de juiste persoon terecht komt binnen Dunas Zorg.
Na afhandeling van de email met het contactformulier wordt deze door de betrokken medewerker verwijderd. Gegevens worden, indien de persoon in zorg komt van Dunas Zorg, opgeslagen in het Elektronisch Cliënten Dossier.

Verstrekking aan derden

Wij zullen de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien je hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dat wettelijk verplicht is of noodzakelijk in het kader van een overeenkomst die je met ons sluit. Om verwerking van je persoonsgegevens voor de hierboven genoemde doeleinden mogelijk te maken, kunnen de gegevens die je aan ons verstrekt wel intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te respecteren en zich te houden aan de vastgestelde doeleinden voor verwerking.

Cookies

Een cookie is een klein en eenvoudig tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat. Via de instellingen van uw internetbrowser kunt u afmelden voor cookies (niet meer opslaan), alle eerder opgeslagen informatie verwijderen, en een melding laten geven bij verzending van een cookie. Let er wel op dat sommige websites minder goed kunnen functioneren als u alle cookies uitschakelt.

Google Analytics: De code van deze software slaat cookies op om gegevens te verzamelen die ons inzicht geven in onder meer het verkeer naar en op de website. Hiermee doen we onderzoek naar hoe onze site wordt gebruikt om zo de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Deze gegevens zijn altijd geanonimiseerd.

Social Media: Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en LinkedIn. Wij maken als organisatie geen gebruik van een tracking code.

Vragen of opmerkingen

Neem contact met ons op als u vragen heeft over uw persoonsgegevens. Als u deze wilt inzien, corrigeren of wilt laten verwijderen.
Mocht u aanleiding toe zien, dan kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens

Wat doen wij

Dunas Zorg biedt begeleiding op maat aan iedereen met autisme, AD(H)D en hoog gevoeligheid of een vermoeden hiervan, agressie problemen, odd en obesitas.

In je eigen omgeving of indien nodig op andere locatie

Aansluiten op jouw wensen en behoeften

Persoonlijke gesprekken met de coach

Neem contact op!

CONTACT